Societatea SINED NOVACONST SRL, cu sediul in Buzau, România, B-dul Stadionului , Bl.8A, et.3. Ap.18, jud.Buzau ,CUI: 35272938;  J10/933/26.11.2015, deruleaza incepand cu data de 11.12.2020 proiectul ’’Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor’’, in baza Contractului de finantare Nr. Nr.M2-1782 – din 11-12-2020, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului, CONSTANŢA.

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Rezultate în urma impelementării proiectului: Menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice pentru o periodă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar si combaterea efectelor negative ale COVID-19 asupra activitatii beneficiarului FORMARE PROFESIONALA PLUS SRL

 

Valoare grant nerambursabil: 725.925   RON
Valoare cofinanțare: 108.888.75  RON

 

Perioada de implementare a proiectului este de 180 de zile  an, de la data semnării contractului de finantare până la data de 07.05..2021.  Locația de implementare a proiectului este situată în România, oras Buzau,  strada strada BULEVARDUL UNIRII, nr. 202

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA

PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19

Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

 

Date de contact beneficiar:                                                                

SC SINED NOVACONST SRL

Buzau, România, B-dul Stadionului , Bl.8A, et.3. Ap.18, jud.Buzau ,CUI: 35272938;  J10/933/26.11.2015

telefon 0742294951,

e-mail sinednovaconst.srl@gmail.com